-=Български=-     
 

Камара на независимите оценители в България

 

Регионална колегия – БУРГАС,СЛИВЕН и ЯМБОЛ е учредена на Учредително събрание, състояло се в гр. Бургас на 26.02.2010 г. и утвърдена от УС на КНОБ на 18.09.2010 г. Тя е териториална структура, упражняваща дейности в съответствие със Закона за независимите оценители (обнародван в ДВ бр. 98 от 14 ноември 2008 год., в сила от 15 декември 2008 год.) и Устава на КНОБ. Регионалната колегия не е юридическо лице, но има собствен бюджет. Организира и ръководи своята дейност съгласно Правилника за устройство и дейността на регионалните колегии на Камарата на независимите оценители в България (Приет на заседание на УС на КНОБ на 18.09.2010 г.).

ВАЖНО !!!
 
08-11-2016г.

 Уважаеми колеги,


Камарата на независимите оценители в България и Регионална колегия Русе имат удоволствието да Ви поканят да вземете участие във Втората национална конференция на независимите оценители в България на тема: „Актуални въпроси на оценителската практика”.
Конференцията ще се състои на 10 декември 2016 г. в хотел Рига, гр. Русе.

Основната идея на нашия първи национален форум е на него да бъдат представени изявени специалисти в областта на оценяването, като предпоставка за популяризиране на добрите оценителски практики. Представените доклади ще бъдат публикувани в сборник.
Такса участие в размер на 80 лева за членове на КНОБ, или 150 лв. +20% ДДС – за не членове на КНОБ.

Във връзка  с организацията на Регионалната колегия - Бургас, Сливен и Ямбол, за участие в конференцията, моля колегите които желаят да присъстват, да се свържат с Председателя на СРК-Бургас, Сливен и Ямбол.

 

 
10-11-2016г.

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, РК БУРГАС, СЛИВЕН И ЯМБОЛ, към КНОБ

 

ПРЕДЛАГА НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

 

ОЦЕНИТЕЛСКА ПРАКТИКА:

СЕБЕСТОСТОЙНОСТ НА ОЦЕНИТЕЛСКИЯ ДОКЛАД.

Лектор и модератор: Валентин Радев – Председател на СРК-Бургас, Сливен и Ямбол

 

Програмата и регистрационната карта изтеглете от прикачените файлове.

 

Дата:   26.11.2016 г. (събота) от 9.30 часа

Място:  гр. Бургас, ул.“Цар Петър“ №1, Областна Администрация, Зала 2, ет.2,

 

Цена за участие:

- за участници, членове на КНОБ, крайна цена   30.00 лева,

- за други участници, крайна цена с ДДС             72.00 лева.

Цената включва материали от квалификационния семинар.

 

На всички участници ще се издаде удостоверение от КНОБ, което се зачита за изпълнение задължението на независимите оценители по чл. 18 т. 2, по реда на  чл. 22 ал. 3 т. 4 от ЗНО.

 

Брой на участниците в Квалификационния семинар: максимален брой 30.

 

Регистрация за участие:

1. Заявка: по електронен път на имейл office@ciab-burgas.com или на моб. 0889897459;

2. Плащане (по банков път): до 24 часа след направена заявка с  Регистрационна  карта  изтеглете от прикачения файл.

Краен срок за подаване на Регистрационна карта и платежното нареждане до: 23.11.2016 г./сряда/

 

Юробанк България АД,    

IBAN: BG88BPBI79421079501608   BIС: BPBIBGSF

КНОБ - РК Бургас, Сливен и Ямбол

 

ВНИМАНИЕ:

Задължителен текст в платежното нареждане: такса квалификационен семинар и трите имена на участника

 

 

За повече информация:

Тел: 0889 897459, Валентин Радев

Председател на СРК-Бургас, Сливен и Ямбол.

 

Изтегли: Програма / Регистрационна карта